پای صحبت رتبه برترها

✅ سپیده قنائی

✅دانشجوی پزشکی دانشگاه گرگان

✅ رتبه 1600

✅ ساغر غفاری

✅ رشته تجربی

✅ رتبه 688

✅ حانیه متبحری

✅ رشته انسانی

✅ رتبه 545